Днес Европейската комисия предприе допълнителни действия за стимулиране на инвестициите в Европа, като публикува втората покана за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) с бюджет от над 7,6 млрд. евро за финансиране на основни транспортни проекти. 6,5 млрд. евро са предназначени за проекти в държавите членки, които отговарят на условията за допустимост по Кохезионния фонд на ЕС (България отговаря на условията), за да могат тези държави да бъдат по-добре интегрирани на вътрешния пазар. Заедно с плана за инвестиции, представен от Комисията през ноември 2014 г., и особено новия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Механизмът за свързване на Европа има за цел да се преодолее недостигът на инвестиции в Европа, за да се насърчат растежът и създаването на работни места.

За да има взаимодействие с други приоритети на Комисията, като например единния цифров пазар, в тазгодишната покана за предложения се обръща специално внимание на новаторския транспорт. В рамките на общия пакет (1,1 млрд. евро за всички 28 страни от ЕС) търсените проекти ще включват интелигентни транспортни системи или системи за управление на движението, като например системите ERTMS (железопътен транспорт), SESAR (въздух) или RIS (водни пътища). С пакета за „сближаване“ (6,5 млрд. евро, предназначени за 15 държави членки) към тези приоритети ще бъдат добавени и проекти за ключова инфраструктура в областта на устойчивите видове транспорт, като например железопътния транспорт и вътрешните водни пътища. Това е неразделна част от приоритета на Комисията да създаде енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика в областта на климата.

Подкрепата ще бъде предоставена на конкурентни начала под формата на съфинансиране от ЕС след задълбочена оценка и подбор. Срокът за представяне на предложения е 16 февруари 2016 г. Резултатът от поканите за предложения ще бъде публикуван до лятото на 2016 г.


 

В рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) от бюджета на ЕС за 2014 — 2020 г. ще бъдат предоставени на разположение 24,05 млрд. евро за съфинансиране на проекти за обекти от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в страните от ЕС. От тази сума 11.305 млрд. евро са предназначени за проекти в държавите членки, отговарящи на условията за допустимост по Кохезионния фонд.

На 29 юни 2015 г. Комисията представи първия списък с 276 проекта, които ще получат финансиране от МСЕ на обща стойност от 13,1 млрд. евро. Към днешна дата това е най-голямата инвестиция, правена някога от ЕС в сектора на транспорта. Списъкът бе одобрен от държавите членки на 10 юли 2015 г. и изпълнението на проектите вече е в ход.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *