Европейският парламент прие предложение на Европейската комисия за повишаване прозрачността в *сенчестия банков сектор. Новите правила ще повишат прозрачността при определени финансови сделки и ще помогнат на помощните надзорни органи и инвеститори да разбират по-добре рисковете, свързани с тези транзакции.

ЕК предложи Закона за прозрачност на финансирането на сделки с ценни книжа (познат като SFTR) през януари 2014 година. Приемането му ще помогне и за идентифициране на рисковете свързани с финансовите транзакции с ценни книжа, както и размерите на сделките. Регулацията е в съответствие с обещанието на лидерите от Г20 за повече прозрачност на финансовите пазари.

Финансовите транзакции с ценни книжа (SFTs) позволяват на финансовите участници достъп до активи като акции и облигации, с които да осигурят финансиране на своите дейности. Това включва временна размяна на активи срещу допълнителна гаранция за финансиране на сделки (напр. предоставяне или вземане на заем на ценни книжа, обратно изкупуване или сделки обратно репо и др).

Законът ще подобри прозрачността по три начина:

  • Първо, въвежда отчитане на всички SFTs (освен тези сключени с централни банки) към централни бази данни, познати като регистри за транзакции. Фирмите ще започнат да се отчитат на етапи в период от 12 до 21 месеца от влизане в сила на свързаните регулаторни технически стандарти;
  • Второ, инвестиционните фондове ще започнат да оповестяват информация за използването на SFTs и суапове на обща възвращаемост на инвеститорите в своите редовни доклади и предварителни договорни документи от датата на влизане в сила на регулацията. Съществуващите фондове ще разполагат с 18 месеца да изменят договорите си;
  • И накрая, регламентът въвежда минимални условия за прозрачност, които трябва да бъдат изпълнени при повторно използване на обезпечение, като например разкриване на рисковете и необходимостта от даване на предварително съгласие. Те ще се прилагат 6 месеца след влизане в сила на документа.

*Понятието „сенчест банков сектор” се отнася до небанкови кредитни дейности.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *