Домакинствата са затворили над 41 млрд. лв. в банкови депозити

Продължаващият  спад на лихвите по депозитите не намалява желанието на българите да избират банковите депозити за съхранение на спестяванията си.

Още...