Новият закон за предучилищното и училищното образование „зачерква“ възпитанието

Законът за предучилищното и училищното образование, обнародван на 13 октомври 2015 година създава реални условия за унищожаването на българското основно

Още...