Слабо влошаване на бизнес климата в страната отчита Националния статистически институт през декември. Общият показател на бизнес климата* се е понижил с 0.7 пункта спрямо месец ноември, когато също беше отчетен спад с 0.5 пункта на месечна база. Отново влияние върху общия индекс оказва влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

 Промишленост. В този сектор за трети пореден месец се отчита слабо подобрение,. Очакванията за следващите три месеца все пак са по-резервирани поради намаляването на поръчките в производството.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

Строителство. При показател „бизнес климат в строителството” се отчита спад с 1.2%  намалява с 1.2 пункта, което се дължи на на влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях, спрямо предходния месец, поръчките и строителната активност са намалели.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

Търговия на дребно. С 0.7 пункта се понижава показателя в този сектор. Причина за това са по-песимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, за обема на продажбите и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

Услуги (без търговия). Най-сериозно е влошаването през декември в сектора на услугите, където е регистриран спад на показателя с 2.6 пункта. Мениджърите са песимистично настроени за настоящото бизнес състояние на предприятията, както и за настоящото търсене на услуги. Очакват обаче подобрение през следващите три месеца.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

Във всички сектори несигурната икономическа среда и през този месец се посочва като основен фактор, затрудняващ дейността на бизнеса. Следващите най-посочвани пречки са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. В сектора на строителството финансовите проблеми също сериозно затрудняват сериозно предприемачите.

И в четирите отрасъла мениджърите очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.


 

*Общият показател на бизнес климата – средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата – в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Един коментар за “Бизнес климатът в страната се влошава за пореден месец

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *