Управителният съвет на БНБ прие в четвъртък резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста на банките в България, обобщени от международната консултантска компания Делойт.

Основната цел на прегледа беше да се даде задълбочена и независима оценка на банките и банковата система като цяло. В инициативата, под ръководството на БНБ бяха пряко ангажирани над 900 експерти, включително представители на най-реномираните международни одитни компании.

В събота в 13 часа ще бъдат оповестени подробните резултати за цялата банкова система и поотделно за всяка банка.

Управителят на БНБ Димитър Радев съобщи в изявление основните заключения на Управителния съвет от прегледа и стрес теста.

На първо място: Банковата система на страната е стабилна. Основният показател за финансова устойчивост на банките – собствен капитал/рискови активи, е значително над минималните регулаторни изисквания, а също така и над средните равнища за европейските банки, отчетени при наскоро приключилия европейски стрес тест. Очаква се този показател да се подобри още до 2018 година. В случай на дълбока икономическа криза, която е малко вероятна, той ще се понижи, но ще остане над равнищата за европейските банки, което означава, че българските банки ще имат възможност да абсорбират шокове при неблагоприятни пазарни условия.

Второто заключение след стрес теста: Капиталовата адекватност на всяка една банка, след прегледа на качеството на нейните активи, остава над минималните регулаторни изисквания. Тук трябва да се отбележи, че това е усреднено ниво. За всяка банка резултатите варират и в зависимост от това са изготвени мерки, които за някои банки предвиждат поддържане на съществуващите капиталови буфери, докато за други са насочени към увеличаване на капиталовите буфери и намаляване на рисковите експозиции. В събота ще бъдат дадени повече подробности.

Последният съществен извод от направената проверка на банковата система: Резултатите от прегледа не налагат публична подкрепа на банките с ресурси, финансирани от държавния бюджет.

Г-н Радев заяви, че „прегледът на качеството на активите и стрес тестът на банките не бяха самоцелно действие, а важна част от 18-месечния план за реформи и институционално развитие на БНБ, който представих при избора ми за управител през юли 2015 г.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *