България е сред 12-те държави в Европейския съюз, в които се отчитат прекомерни икономически дисбаланси и подлежат на специален мониторинг. Това се посочва в годишния анализ на икономическата и социална ситуация, подготвен от Европейската комисия.

Сред страните с прекомерни дисбаланси са също Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Кипър. Засегнати от икономически дисбаланси пък са Германия, Ирландия, Испания, Нидерландия, Словения и Швеция, а във Финландия не са отчетени никакви.

Комисията посочва, че „банковият сектор [в България] е стабилизиран, но наследството от слабия надзор все още не е преодоляно.“

Нужни са действия за отстраняване на слабостите във финансовия сектор, които бяха регистрирани при стрес тестовете.

ЕК отчита високата задлъжнялост на фирмите. Процентът на лошите заеми е двуцифрено число, по-висок от средното за ЕС равнище. С най-големи задължения сред държавните предприятия са дружествата в енергийния сектор като АЕЦ „Белене“.

Равнището на заетостта в страната все още е ниско спрямо ЕС, а процентът на дългосрочна безработица е висок. Към тази негативна статистика се добавя и застаряването на населението.

Проблеми продължават да бъдат сивата икономика и недекларирания труд. Корупцията и недоверието към съдебната система вредят на инвестиционната среда.

Приходите на най-богатата част от населението са 7 пъти по-високи от тези на най-бедните.

Очаква се през пролетта ЕК да направи конкретен списък с препоръки за България за разрешаване на икономическите проблеми. От доклада става ясно, че миналогодишните препоръки в голяма степен не са изпълнени. Страната ни е усвоила едва 33% от безвъзмездните средства по програми от общия бюджет до 2020 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *