България подкрепи прилагането на системен подход в изготвянето на единната Стратегия за индустриална политика на Европейския съюз, който да даде възможност да се определят външните и вътрешни фактори и въздействия върху развитието на европейската индустрия.

„Необходимо е в бъдещата Стратегия да бъде поставен специален фокус върху малките и средните предприятия“, подчерта зам.-министърът на икономиката Александър Манолев, който взе участие в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност в Брюксел.

Страната ни също така подкрепя изготвянето на план за действие с конкретни мерки към Стратегията, чрез който финансовите инструменти и инициативи на Европейския съюз да бъдат по-добре насочени към целевите групи, се посочва още в позицията на страната ни.

В рамките на заседанието бе направен преглед и на напредъка в изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар и на стратегията за единния пазар. На 10 май 2017 г. Европейската комисия публикува междинния преглед на нейното изпълнение. Според направените анализи напълно функциониращият цифров единен пазар би могъл да допринесе с 415 млрд. евро годишно към икономиката и да създаде стотици хиляди нови работни места. България подкрепи визията на стратегията и се обяви за нейната актуализация и разширяване в съответствие с новите тенденции и предизвикателства.

Зам. министър Манолев взе отношение и по обсъжданията за пригодността на законодателството на ЕС в областта на потребителските въпроси и маркетинга: „Когато става въпрос за законодателството за защита на потребителите, трябва да се осигури необходимия баланс на интереси, като се отчита факта, че потребителите са по-слабата страна в договорните отношения с търговците и постигнатото ниво на защита на потребителите следва да бъде запазено. Прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики по отношение на различното качество на някои хранителни продукти е добър пример в това отношение.“

По време на посещението си в Брюксел Александър Манолев проведе среща и с министъра на икономиката и инфраструктурата на Естония Кадри Симсон. На нея бяха обсъждани оперативни въпроси свързани с предстоящото Председателство. Договорено бе Австрия да поеме председателството на Групата на високо равнище „Конкурентоспособност и растеж“, която подготвя заседанията на Съвета по конкурентоспособност, а България и Естония ще имат заместник-председателски места в нея.

Снимка: Пресцентър МИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *