Националният статистически институт и Евростат публикуваха статистиката за бюджетния дефицит и държавният дълг на страните от Европейския съюз, включително и България.

И по двата показателя страната ни се намира на равнище под средното за ЕС. Отново сме сред отличниците в Общността с най-малка задлъжнялост.

През 2015 г. бюджетен (държавен) дефицит на България е 1 774 млн. лв., или 2.1% от БВП*. Дългът на страната за миналата година е в размер на 23 027 млн. лв., или 26.7% от БВП, показват данните на НСИ.

Отчита се слабо понижение на дела на държавния дълг от БВП, спрямо 2014 година, но като цяло равнището си остава почти два пъти по-високо от отчетеното през 2012 и 2013 година**. Бюджетният дефицит през миналата година се свива повече от 2 пъти, спрямо 2014 г.

danni deficit bg

По данни на Евростат бюджетният дефицит намалява в относителни стойности, както в еврозоната, така и в ЕС. В еврозоната понижението е от 2.6% през 2014 г. до 2.1% през 2015 г., а  в Евросъюза – от 3% до 2.4%.

Тенденция на спад се наблюдава и при държавния дълг. В страните от еврозоната той се понижава от 92% от БВП до 90.7% през миналата година. За ЕС цифрите са съответно 86.8% (2014 г.) и 85.2% (2015 г).

danni deficit eu 28

През 2015 г. Люксембург (+1.2%), Германия (+0.7%) и Естония (+0.4%) единствени регистрират бюджетен излишък. Швеция пък е единствената страна при която разходите са равни с приходите.

Най-ниските бюджетни дефицити са отчетени в Литва (-0.2%), Чехия (-0.4%), Румъния (-0.7%) и Кипър (-1.0%). По този показател страната ни влиза в допустимите граници – под 3%, с бюджетен дефицит през 2015 г. от 2.1%.

Европейската статистика отчита дефицити равни или по-високи от 3% от БВП в 7 държави: Гърция (-7.2%), Испания (-5.1%), Португалия и Великобритания (-4.4% всяка), Франция (-3.5%), Хърватия (-3.2%) и Словакия (-3.0%).

България има едно от най-ниските проценти съотношения държавен дълг/БВП – едва 26.7%. Преди нас са Естония (9.7%) и Люксембург (21.4%), а след нас остават Латвия (36.4%) и Румъния (38.4%).

pravitelstven dylg bylgariq eu

Държавите с най-голям дълг спрямо БВП (повече от 60%) са Гърция (176.9%), Италия (132.7%), Португалия (129.0%), Кипър (108.9%) и Белгия (106.0%).

*БВП – брутен вътрешен продукт.

**Извършена е ревизия в данните за дефицита и дълга за 2012 и 2013 г., която се дължи предимно на включването на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в институционален сектор „Държавно управление” за този период.

Данни за таблиците: Евростат, НСИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *