Ръст от 3.6% на брутния вътрешен продукт на България на годишна база за второто тримесечие отчете Националният статистически институт. Увеличението спрямо първите три месеца на годината е с 1%, като данните на 3-месечна база са ревизирани във възходяща посока спрямо експресните оценки от преди месец.

По предварителни данни на националната статистика БВП на страната за периода второто тримесечие е в размер на 24.15 млрд. лв. по текущи цени (12.37 млрд. евро). На човек от населението се падат по 3405 лв (1741 евро).

Създадената брутна добавена стойност за националната икономика през разглеждания период е 20.84 млрд. лв. по текущи цени.

Дялът на аграрния сектор е съответно 4.1%, на индустриалния 29.5%, а на сферата на услугите – 66.4%.

Крайното потребление през второто тримесечие се увеличава с 4.2% спрямо същия период на миналата година, а брутната добавена стойност отчита ръст с 3.7%.

През разглежданите три месеца износът на стоки и услуги е нараснал с 6.5% на годишна база (при ръст от 5.8% през предходното тримесечие) до 16.11 млрд. лв. Вносът се увеличава със 7.7% спрямо миналата година до 15.80 млрд. лв. Страната има положително външнотърговско салдо през второто тримесечие – 312 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *