В сряда председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи своята т.нар. Бяла книга за бъдещето на Европа, която е приносът на Комисията към срещата на върха в Рим на 25 март 2017 г. за отбелязването на 60-та годишнина на Европейския съюз.

В бялата книга се разглежда как Европа ще се променя през следващото десетилетие – като се започне от въздействието на новите технологии върху обществото и работните места и се стигне до съмненията относно глобализацията, опасенията, свързани със сигурността, и възхода на популизма. Посочва се изборът, пред който сме изправени – да се оставим да бъдем повлечени по течението от тези тенденции или да ги приемем и да се възползваме от новите възможности, които те предлагат. Населението и икономическата значимост на Европа намаляват, докато други части на света бележат ръст. През 2060 г. населението на нито една страна от ЕС няма да бъде дори 1% от населението на света.

Юнкер представи 5 сценария за начина, по който Съюзът може да се развива до 2025 г., в зависимост от това как ще реши да действа. Те обхващат широк кръг от възможности и са с илюстративен характер. Те не се изключват взаимно и не са изчерпателни.

Деница Златева, която е вицепремиер по подготовката на българското председателство, заяви, че правителството ни е против обособяването на т.нар. „основа и периферия на Европейския съюз“. Това е и позицията, която страната ни ще защитава на Съвета по общи въпроси, насрочен за следващия вторник, както и на Европейския съвет.

Коментарите на Златева са във връзка с един от предложените от Юнкер сценарии, според който се ЕС ще се ограничи само до единния пазар, а част от правомощията на европейските институции ще преминат към националните правителства.

От друга страна Германия и Франция са сред страните, които одобряват варианта, който според тях ще даде възможност да се отразят различните амбиции на страните-членки и да се отговори по-добре на нуждите на гражданите им.

Сценарий 1: Продължаваме, както досега – ЕС-27 се съсредоточава върху изпълнението на програмата си за положителни реформи в духа на програмата Ново начало за Европа от 2014 г. и Декларацията от Братислава, приета от 27-те държави членки през 2016 г. До 2025 г. това може да означава:

 • подобряване функционирането на единната европейска валута;
 • засилване на финансовия надзор;
 • 90% от всички мерки за държавна подкрепа са в ръцете на национални, регионални и местни власти;
 • Домакинствата биват стимулирани да преминат към възобновяеми енергийни източници;
 • Европейците могат да карат автоматизирани и свързани автомобили, но може да се сблъскват с проблеми, когато пресичат границите, защото продължават да съществуват някои правни и технически пречки;
 • Европейските граждани като цяло могат да пътуват зад граница, без да трябва да спират за проверка на документите;
 • Засилване на борбата с тероризма;
 • ЕС-27 продължава политиката на сключване на съвместни международни търговски споразумения.

Сценарий 2: Остава само единният пазар – единният пазар постепенно застава в центъра на ЕС-27, тъй като 27-те държави членки не успяват да намерят общ език във все повече области на политиката. До 2025 г. това може да означава:

 • Функционирането на единния пазар може да стане „единствена причина за съществуването“ на ЕС-27. Прогресът зависи от капацитета за обединяване около единни политики и стандарти;
 • Увеличават се различията между страните-членки в области като потребителски, социални и екологични стандарти и данъчно облагане;
 • Риск от по-висока волатилност на еврото;
 • Преминаването на границите с цел бизнес или туризъм става трудно поради редовните проверки. Намирането на работа в чужбина е по-трудно, а прехвърлянето на пенсионни права към друга държава не е гарантирано. Хората, които се разболяват в чужбина, понасят големи медицински разходи;
 • Невъзможност от взимане на общи решения по ключови теми като международни търговски сделки и миграция;
 • Европейците не са склонни да използват свързани автомобили поради липсата на правила и технически стандарти, които важат на цялата територия на ЕС.

Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече – ЕС-27 продължава както досега, но дава възможност на желаещите държави да правят повече заедно в определени области, като отбраната, вътрешната сигурност или социалните въпроси. Възникват една или няколко „коалиции на желаещите“. До 2025 г. това може да означава:

 • Няколко държави членки се обединяват за сътрудничество по въпросите на отбраната;
 • Група страни си сътрудничат по-дълбоко в сферата на правосъдието;
 • Страните от еврозоната плюс още няколко задълбочават единството при данъчно облагане и социални въпроси;
 • Търговските отношения със страните извън Съюза се управляват на ниво ЕС;
 • Свързаните автомобили се използват широко в 12 държави от ЕС, които са се договорили да хармонизират своите технически стандарти и правила за отговорност.

Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно – ЕС-27 се съсредоточава върху постигането на повече и по-бързи резултати в избрани области на политиката, като прави по-малко в други области, за които се смята, че действията му нямат добавена стойност. Вниманието и ограничените ресурси са насочени към определени области на политиката. До 2025 г. това може да означава:

 • ЕС засилва съвместната работа в области като иновации, търговия, сигурност, миграция, управление на границите и отбрана;
 • Евросъюзът спира работа в области като регионално развитие, публично здравеопазване, елементи от политиките заетост и социалните политики, които не са директно свързани с функционирането на единния пазар;
 • Контролът върху държавни помощи се оставя на отделните страни;
 • Допълнителни стъпки за консолидиране и стабилизиране на еврото;
 • Европейски орган за далекосъобщенията ще има правомощия да освобождава радиочестоти за трансгранични комуникационни услуги, например честоти, използвани от свързаните автомобили. Той също така ще защитава правата на потребителите на мобилни услуги и интернет навсякъде в ЕС;
 • Нова европейска агенция за борба с тероризма помага за възпирането и предотвратяването на тежки нападения чрез системно проследяване на заподозрени лица.

Сценарий 5: Правим много повече заедно – държавите от ЕС решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, които бързо се прилагат. До 2025 г. това може да означава:

 • Съвместна работа по сключване на международни търговски споразумения;
 • Даване на приоритет на отбрана и сигурност;
 • ЕС-27 работят заедно за борба с климатичните промени;
 • Общ подход към миграцията;
 • Силен фокус и амбиция за завършване на единния пазар в сферите на енергетиката, дигитализацията и услугите;
 • Напълно интегрирани капиталови пазари, с които да се стимулира финансирането на малък и среден бизнес и инфраструктурни проекти;
 • По-голяма координация в страните от еврозоната по фискални, социални и данъчни въпроси.

Европейски граждани, които искат да подадат жалба срещу предложение за финансиран от ЕС проект за вятърни турбини в тяхната местност, не могат да се свържат с отговорния орган, защото им казват да се обърнат към компетентните европейски органи.

Свързаните автомобили се движат безпрепятствено в Европа, защото съществуват ясни правила за отговорност, които се прилагат в целия ЕС. Шофьорите могат да разчитат на агенция на ЕС, която налага спазването на правилата.

Бялата книга бележи началото на процес за решаване от ЕС-27 за бъдещето на техния Съюз. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, ще организират поредица от „Дискусии за бъдещето на Европа“ в европейските градове и региони.

През идните месеци Комисията ще допринесе за дебата, като представи поредица от документи за размисъл относно:

 • развитието на социалното измерение на Европа
 • задълбочаването на Икономическия и паричен съюз въз основа на доклада на петимата председатели от юни 2015 г.
 • извличането на ползите от глобализацията
 • бъдещето на европейската отбрана
 • бъдещето на финансите на ЕС.

Подобно на бялата книга, в документите за размисъл ще бъдат представени различни идеи, предложения, варианти или сценарии за Европа през 2025 г., без на този етап да се представят окончателни решения.

Снимка: Wikimedia Commons

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *