След проверка на Европейската сметна палата на разпределението на средства по европейски програми стана ясно, че най-много неправомерно раздадени европари има по програмите за „Икономическо, социално и териториално сближаване“, от които се ползват новите членки на ЕС като България, пише в одиторския доклад на ведомството за 2014 година.

5,7% от разходите изобщо не е следвало да бъдат направени, тъй като парите не са използвани в пълно съответствие с правилата на ЕС.

Според доклада особени проблеми са констатирани в пет държави България, Гърция, Испания, Румъния и Словакия, където нивата на усвояване на европарите е значително под средното за Европейския съюз.

В четири от държавите общият размер на средствата, които все още не са заявени за плащане от бюджета на ЕС, са около 15%.

В България и още седем страни са установени пропуски при възлагане на обществени поръчки. 6% от изчисления процент на грешки, са свързани с нередовни процедури за договаряне на търговете.

България е посочена като пример за лоша практика да се плащат пари по програми в земеделието на фирми, които не са отговаряли на изискванията. Става дума за мярката „добавяне на стойност“ към земеделските и горските продукти, където според одиторите, финансирането не е било конкретно насочено.

Председателят на Сметната палата на Европейския съюз Виктор Калдейра, призова за преразглеждане правилата и схемите за отпускане на средствата на правителствата, за да може ЕС да се справи с изоставането в някои области. Изслушването в Бюджетната комисия продължава и в присъствието на еврокомисаря по бюджета Кристалина Георгиева.

Един коментар за “България е лош пример за раздаването на европари, според доклад на европейските одитори

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *