“Движение Да България” представи визията си за приоритетите във външната политика, ЕС и българите в чужбина. Преподавателят по право на ЕС и член на Националния съвет на “Да, България!” Христо Христев отбеляза, че в светлината на предстоящото председателство на ЕС през 2018 г., “Да, България!” извежда няколко ключови приоритета: задълбочаване на европейската интеграция в областта на сигурността и отбраната; завършване на процеса на създаване на европейска прокуратура; същинска полицейска европейска служба, която отива отвъд обикновения обмен на информация за противодействие на престъпността; засилване на общия контрол по външните граници и преминаване към същинско оперативно управление на външните граници на ЕС; общ европейски механизъм за разузнаване и разузнавателен обмен; консолидиране на отбранителната политика на държавите-членки на ЕС и преминаване към обща европейска система на отбрана.

Общата система на отбрана е необходима, тъй като в последните пет години страните от ЕС са похарчили колосални средства 240 – 260 млрд. евро, които обединени в общ ресурс биха позволили по-голяма ефективност, аргументира се Христев.

Председателят на “Да, България!” Христо Иванов отбеляза, че една от основните причини, която е в центъра на коалиционното обединение със Зелените и ДЕОС, е разбирането, че геополитическата ситуация се променя, нарастват рисковете и предизвикателствата. И ние трябва да създадем допълнително по-силна външнополитическа гаранция за запазване на геополитическата ориентация на България и модела на нейното развитие – демократичен и европейски, посочи той.

Лидерът на “Да, България!” каза, че това трябва да стане при максимална активност на българското правителство с акцент върху съхраняване на международното право и неговите принципи. “Нека подчертая огромното значение при запазване на международното право като дам пример със системата за ненарушимост на границите и спазването на този принцип, който има огромно насъщно значение за опазване на българските национални интереси”, заяви Иванов.

Христо Иванов припомни обявената от Европейската комисия Бяла книга, която представя няколко сценария за развитие на Общността след излизането на Великобритания. “Това е още един повод да си дадем сметка, че основните блокове, в които членуваме и за които разчитаме за гарантиране на сигурност на нашия модел на развитие – ЕС и НАТО, навлизат в период на трансформация, на много важни избори”, заяви лидерът на “Да, България!”

Дългогодишният посланик на България в ООН Стефан Тафров, който е и водач на листата на “Движение Да България” в 24-ти МИР в София, отбеляза, че политическата ориентация на България, нейната принадлежност към ЕС и НАТО са постижения на българската външна политика, която трябва да пазим.

Свързани новини:

Премахване на „данък уикенд“ и 100 000 лв. праг за регистрация по ДДС, предлага „Да, България“

Стефан Тафров посочи няколко принципа, заложени в приоритетите: ненарушимост на границите и на териториалната цялост, спазване на принципите на международното право. Той даде пример с нарушението на международното право, свързано с анексирането на Крим от страна на Русия, което е променило геополитическата ситуация в Черно море и е осъдено от ООН.

По отношение на Турция “Да, България” се придържа към общите европейски позиции, и спазване на добросъседските отношения, в т.ч. и правата на човека и демократичния модел общество.

Като трета посока в приоритетите Тафров открои по-тясната координация със страните от Вишеградската четворка, както и с Румъния, Словения и Хърватия, което би усилило гласа на България в ЕС и НАТО.

По отношение на Русия Тафров изтъкна, че се налага цялостен преглед на отношенията с Русия, поставяне на равноправна основа и постигане на реципрочност.

Велизар Шаламанов, експерт по отбрана и сигурност и водач на две листи на “Движение Да България” – в Пловдив-област и в Бургас, открои необходимостта от сътрудничество в Черно море, където и ЕС и НАТО разчитат на България и Румъния за гарантиране на сигурност, избягване на рискове, по-добра ситуационна осведоменост и възможности за сътрудничество.

Шаламанов отбеляза като възможна стъпка присъединяване на българската Втора бригада към инициативата на Румъния за многонационална дивизия “Югоизточна Европа” в Букурещ. Той акцентира и върху сътрудничество в сферата на отбраната и сигурността с цел противопоставяне на хибридните заплахи.

Зарица Георгиева, съпредседател на Зелените и на второ място в листата на 25-ти МИР в София, посочи като приоритет Европейския енергиен съюз (ЕЕС) и перспективата на България.

Тази инициатива цели да постави потребителя на електричество в центъра на новосформираща се структура на енергийната система на бъдещето, основана на сигурна, достъпна и чиста енергия, справедливо формирани  цени, устойчива консумация, ориентирана към използването на ВЕИ, каза Георгиева.

Тя отбеляза, че ролята на България в този процес може да е огромна. Точно по време на първото българско  председателство на съвета на  ЕС страните членки ще трябва да намерят консенсус по предвидените мерки за изграждане на ЕЕС, каза тя.

Емил Георгиев от ДЕОС, втори в листата на 24-ти МИР в София, отбеляза, че сериозен приоритет в предстоящото председателство на България в ЕС би бил въпросът за истинско единно, европейско гражданство. “Ние сега имаме чл. 21 и 22 от ДФЕС, където е разписано „европейско гражданство“, но то е субсидиарно, вторично след националното гражданство. Ние се нуждаем от нещо друго, нуждаем се от една крачка повече в тази насока и по този начин ще гарантираме както присъствието на България в ЕС, така и спокойствието на българските граждани, българския бизнес и най-вече на българите в чужбина, че никой няма да ограничи техните права на свободно придвижване и усядане на територията на ЕС”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *