Депутатите приеха на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), внесен от Министерския съвет. В него е включен т.нар. “данък уикенд”, според който всяко фирмено имущество, което собственикът или работещите в една фирма използват за лични сели, ще бъде облагано с ДДС. Това ще се отнася за вещи на стойност над 5000 лв, а не, както беше планирано в началото, 700 лв.

Целта на законовата промяна е да се намали възможността за данъчни измами. Според промените фирмите ще трябва да доказват, че автомобилите и имотите им се ползват само за нуждите на бизнеса. Това ще става с декларация до Националната агенция по приходите, която ще се подава по електронен път.

Министърът на финансите ще определя методиката, по която ще се преценява използват ли се или не автомобилите и имотите за служебни цели.

Други основни промени в ЗКПО са свързани с ограничения за плащания в брой. Прагът се намалява от 15 хиляди на 5 хиляди лв. (или еквивалентната сума в чуждестранна валута).

С данък вече ще се облагат и всички поземлените имоти в строителните граници на населените места със статут на земеделска земя, при положение, че техните собственици не са променили предназначението им.

Храмовете и манастирите ще се освобождават от такса смет, ако имотът не се използва за стопанска цел, която не е свързана пряко с богослужебната дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *