Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. е 1 262 лв., Това е ръст с 5.6% спрямо същия период на 2014 г., сочат данните на Националния статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от:

figura 1

Намаление на дяла спрямо предходната година се отчита при приходите от самостоятелна заетост, пенсии и извън работна заплата.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2015 г. на годишна база доходите по източници средно на лице от домакинство се променят съответно:

figura 2

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. е 1 169 лв., показват данните на националната статистика. На годишна база, това е увеличение с 1.9%.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са:

figura 3

Спрямо третото тримесечие на 2014 година, се е увеличил дялът на разходите за алкохол и цигарени изделия, данъци и жилище.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2015 г. на годишна база разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва:

figura 4

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *