Италианското Министерство на вътрешните работи публикува на 10-и юли Circular No. 5507, в който се конкретизират условията за контрол на командированите шофьори на камиони, осъществяващи каботаж в Италия.

Според документа, договорът на шофьора трябва да съдържа следните елементи:

  1. Идентификация на работодателя и работника;
  2. Място на заетост (при липса на постоянно или преобладаващо работно място, индикация, че работникът е нает на няколко места и главен офис на бизнеса на работодателя);
  3. Начална дата и продължителност на трудовото правоотношение;
  4. Отбелязване дали става въпрос за срочно или безсрочно трудово правоотношение;
  5. Продължителност на работата в чужбина;
  6. Определяне на заплащането и компонентите и индикация за периода на плащане;
  7. Нивото и квалификациите на служителя или характеристики и кратко описание на работата;
  8. Отпуск, който е позволен на работника;
  9. Работни часове;
  10. Условия за прекратяване на договора за заетост.

Липсата на отбелязване дори и на един от горните елементи в договора ще означава, че ще бъдат наложени глоби.

Припомняме, че първите промени относно командированите шофьори на камиони извършващи каботаж в Италия, бяха въведени миналата година. По-конкретно, Закон 96 от 21 юни 2017 влезе в сила на 24 юни същата година. Според неговите разпоредби вече не е нужно да се докладва всяка каботажна операция.

В допълнение командироващата компания трябва да обявява командироването на шофьор за каботаж до полунощ в деня предхождащ започването на каботажна операция, като това обявление е валидно за 3 месеца.

Подаването на заявления става на интернет платформата на Министерството на труда и социалната политика на Италия, и може да бъде направено само на италиански. Нужно е да се посочи сумата на брутното възнаграждение на час и информация за формата на възстановяване на пътни разходи, храна и настаняване, които е имал шофьорът по време на командировката.

Шофьорът трябва да носи със себе си копие на заявлението, договор за работа, сертификат A1 и секциите, свързани със заплащането, преведени на италиански. По време на полицейски инспекции, той е длъжен да ги показва. Компанията представител, назначена от превозвача в Италия, също трябва да има копие на заявлението.  

Ако шофьорът не разполага с всички нужни документи или те са некоректно попълнени, глобите варират от 1 000 до 10 000 евро за превозвача и между 150 и 500 евро за шофьора. Инспекторите имат право също така да наложат наказание под формата на административно задържане на превозното средство в ситуация, при която превозвачът или шофьорът не могат да платят наложената им глоба по време на проверката.

Новите изисквания на италианските власти ще създадат някои трудности на превозвачите. Една от тях е свързана с превод на документите на италиански. Превозвачите, наемащи на граждански договори, също ще изпитат трудности да ги пригодят към новите правила.

Онлайн платформата на италианското вътрешно министерство също не е съвършена и не работи, както би трябвало, което едновременно затруднява превозвачите и поставя под въпрос реалната възможност на властите да контролират чуждестранните камиони и да им налагат глоби за извършени нарушения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *