През януари е отчетено подобрение на общия показател на доверие на потребителите, който се е покачил с 1.5 пункта, спрямо последното отчитане през месец октомври, сочат данните на Националния статистически институт.

По-голямо увеличение е регистрирано при населението в градовете – 1.8 пункта, а при населението в селата, то е 0.6 пункта.

Оценките и очакванията на потребителите относно финансовото състояние на домакинствата им са се повишили, съответно с 1.6 и с 3 пункта.

Общата им оценка за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 12 месеца е по-малко негативна спрямо предходното наблюдение. Влошаване на очакванията има обаче за предстоящите 12 месеца.

Потребителите смятат, че цените се покачват с по-слабо темпо, в сравнение с предходното наблюдение на националната статистика. Подобрение има и при оценката за безработицата в страната.

Настоящата икономическа ситуация в България продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола” и за „покупка или построяване на жилище (вила)” през следващите дванадесет месеца.


Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на: финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *