Икономическото възстановяване в еврозоната и Европейския съюз продължава и тази година. Очаква се през 2016 г. подобрението на икономическите индикатори да продължи с умерен темп въпреки сложното състояние на глобалната икономика, се казва в есенната икономическа прогноза на Европейската комисия.  

Възстановяването в ЕС е устойчиво, въпреки спада на цените на петрола, гъвкавата парична политика и относително ниската стойност на еврото. Но трябва да се отбележи и, че скоростта на възстановяване е бавна.

Ръст на икономиката

Като цяло реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще се увеличи с 1.6% през 2015 г. и ще достигне 1.8% през 2016г. и 1.9% през 2017г., се казва в прогнозата на Комисията. За ЕС се предвижда ръст от 1.9% през тази година и с 2% и 2.1% през следващите две години.

Процентна промяна на реалния БВП. Сравнение между България и ЕС. Източник: Есенна икономическа прогноза за 2015 г. на ЕК
Процентна промяна на реалния БВП. Сравнение между България и ЕС.     Източник: Есенна икономическа прогноза за 2015 г. на ЕК

Икономическият растеж ще бъде подпомогнат от увеличение на частното потребление, което е резултат от повишаване на номиналните доходи (които не са коригирани с инфлацията) и ниската инфлация. Очаква се и засилване на инвестициите, подобряване на маржа на печалбата на корпорациите, подобряване на условията за финансиране и ръст на търсенето.

Процентна промяна на общите инвестиции. Сравнение между България и ЕС. Източник: Есенна икономическа прогноза за 2015 г. на ЕК
Процентна промяна на общите инвестиции. Сравнение между България и ЕС. Източник: Есенна икономическа прогноза за 2015 г. на ЕК

Безработица

В доклада се посочва, че пазарът на труда се възстановява все още много бавно и неравномерно сред държавите-членки, като това ще продължи и през следващите 2 години. Страните, които обаче са приложили реформи в тази насока, ще отчетат ръст на заетостта.

Равнище на безработица. Сравнение между България и ЕС. Източник: Есенна икономическа прогноза за 2015 г. на ЕК
Равнище на безработица. Сравнение между България и ЕС. Източник: Есенна икономическа прогноза за 2015 г. на ЕК

Безработицата в еврозоната ще бъде съответно 11% (2015г.), 10.6% (2016г.) и 10.3% (2017г.). В ЕС се очаква спад от 9.5% през 2015 г. до 8.9% през 2017 г.

Заетост

Очаква се заетостта в еврозоната да нарасне с по 0.9% през тази и следващата година, и с 1% през 2017 година. В ЕС процентите са съответно 1% през 2015г. и по 0.9% през следващите две години.  

Процентна промяна в ръста на заетост. Сравнение между България и ЕС. Източник: Есенна икономическа прогноза за 2015 г. на ЕК
Процентна промяна в ръста на заетост. Сравнение между България и ЕС. Източник: Есенна икономическа прогноза за 2015 г. на ЕК

Дефицит

ЕК прогнозира, че отношението на общият фискален дефицит към БВП в еврозоната ще падне до 2% тази година и до 1.5% през 2017г. Отношението дълг към БВП ще падне до 91.3% през 2017г. (спрямо пикът от 94.5%, който беше достигнат през 2014 година).

В Европейския съюз дефицитът ще намалее до 1.6% от БВП, спрямо прогнозирани за тази година 2.5%, а отношението дълг към БВП ще се понижи с 2% до 85.8% през 2017г., спрямо тази година.

Инфлация

Резкият спад на цените на петрола и други стоки изпрати инфлацията в еврозоната и ЕС до негативни стойности през септември. Въпреки това повишаването на заплатите и частното потребление започват да бутат цените нагоре. Очаква се инфлацията да се покачи до 1.6% в ЕС и еврозоната през 2017 година, спрямо прогнозирани съответно 0.1% и 0% тази година.

Инфлация на потребителските цени. Сравнение между България и ЕС. Източник: Есенна икономическа прогноза за 2015 г. на ЕК
Инфлация на потребителските цени. Сравнение между България и ЕС. Източник: Есенна икономическа прогноза за 2015 г. на ЕК

Други показатели

Забавянето на световната икономика влияе негативно на европейския износ, като се очаква забавяне на растежа през 2016, което ще е последвано от слабо повишение през 2017 година.

Рисковете свързани с перспективите за глобалната икономика нарастват. Негативната корекция в Китай, както и ефектите от очакваната нормализация на паричната политика на САЩ спрямо развиващите се пазари, може да имат по-негативен ефект от прогнозирания върху инвестициите и икономическата активност в Европа.

Очаква се следващата икономическа прогноза на Европейската комисия да бъде обявена през февруари 2016 година.

 

Един коментар за “ЕК: Икономиката на Европейския съюз се възстановява бавно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *