Alpha Bank и Eurobank успешно са покрили капиталовите си нужди, чрез набиране на капитали изцяло от частни инвеститори (настоящи кредитори, чрез доброволна замяна на облигации с нови акции на банките; и нови инвеститори).  Европейската комисия приветства този факт. В резултат няма да бъдат необходими държавни капиталови инжекции.

Припомняме, на 31 октомври беше публикувана цялостна оценка, извършена от единния надзорен механизъм на Европейската централна банка (SSM). Целта на оценката беше да се провери дали капитализацията на четири гръцки банки е адекватна. В резултат бяха идентифицирани дефицити в размер на €2.74 милиарда за Alpha Bank и €2.12 милиарда за Eurobank.

Частният капитал е събран с помощта на Финансовия фонд за стабилност Hellenic (HFSF), който е поел ангажимент да покрие всички капиталови нужди на банките, които не са били покрити от частни инвеститори или съществуващи кредитори.

ЕК също така установи, че изменените планове за преструктуриране  на двете гръцки банки са в съответствие с правилата за държавна помощ в ЕС. В заключение Комисията посочва, мерките които вече се прилагат, като част от съществуващите планове за преструктуриране на Alpha Bank и Eurobank, в допълнение към тези, предвидени в изменените планове, ще дадат възможност на двете банки да се върнат към жизнеспособността си без да нарушават европейските правила.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *