Съветът на директорите на Европейския механизъм за стабилност (фонда ЕМС) взе решение да предостави 2,71 млрд. евро на Атина за рекапитализиране на Националната банка на Гърция (НБГ). Тази сума ще бъде извадена от средствата, определени за покриване на потенциалните разходи за рекапитализация на банковия сектор в страната, които са част от финансовата помощ, предоставена от ESM на Гърция през август.

С рекапитализацията на НБГ, четирите системно значими банки в Гърция вече трябва да са в състояние отново да си стъпят на краката. Здравите банки играят решаваща роля за икономическото възстановяване на страната чрез предоставяне на нови заеми за бизнеса. Важният принос на частния сектор също ще спомогне за засилване на стабилността на банковия сектор, което е и основна цел на трета спасителна програма за Гърция, заяви управляващият директор на ЕМС Клаус Реглинг.

Преди време Единен надзорен механизъм на Европейската централна банка (SSM) проведе цялостна оценка на четирите системни гръцки банки, определяйки, че Националната банка на Гърция има капиталов недостиг в размер на 4,6 млрд. евро. През последните седмици обаче, НБГ успя да покрие 1,5 млрд. евро от тази капиталова дупка с частни средства и още 120 млн. евро от положителни й финансови резултати за третото тримесечие.

Това означава, че НБГ е повишила в достатъчна степен своя капитал за покриване на финансовата дупка, определена от SSM според нейния т.нар. „базов сценарий“, но не и по отношение на т.нар. „неблагоприятен сценарий“. Фондът за Гърция за финансова стабилност (HFSF) ще покрие останалия дефицит в размер на 2,71 млрд. евро чрез средствата, предоставени от Европейския механизъм за стабилност.

След плащането от страна на ЕМС към HFSF ще останат 4,6 млрд. евро от първоначалните 10 млрд. евро, предназначени за подкрепа на гръцкия банков сектор, като тези средства ще се държат в отделна сметка на Европейския механизъм за стабилност. Бъдещите отпускания на средства ще бъдат взимани с решения за всеки отделен случай, отбеляза ЕМС.

Днешното решение на Съвета на директорите на ЕСМ следва полученото от Европейската комисия одобрение за допълнителна държавна помощ въз основа на подобрения план за преструктуриране на Националната банка на Гърция.

В края на ноември гръцката „Банка Пиреос“, която е най-големият кредитор на фирмите и домакинствата в страната, също получи одобрение от Европейския съюз за 2,72 млрд. евро държавна помощ въз основа на коригирания от банката план за нейното преструктуриране.

Останалите две основни банки в страната – „Юробанк“ и „Алфа банк“ успяха да наберат достатъчно капитал чрез продажби на акции на частни инвеститорите, за покрият техните капиталови дупки без да се налага да получват държавна финансова помощ.

 

Всички това означава, че общата помощ от Европейския механизъм за стабилност за четирите системно значими банки е в размер на едва около 5,5 млрд. евро, предоствени на Националната банка на Гърция и на „Банка Пиреос“, което е далеч под заделените 25 млрд. евро за тази цел според трета спасителна програма за Атина в размер на общо до 86 млрд. евро.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *