Европейският парламент (ЕП) прие резолюция, в която изложи идеите си за по-справедливо данъчно облагане на корпорациите в Европейския съюз. Европейските депутати призоваха държавите-членки да приемат задължително докладване на печалбите и данъците на мултинационалните компании, обща консолидирана данъчна база*, общи дефиниции за данъчните условия и повече прозрачност и отчетност за техните (досега пазени в тайна) национални данъчни “решения” за компаниите.

Резолюцията беше приета с 508 гласа за, 108 против и 85 въздържали се. Европейските депутати настояват мултинационалните корпорации да плащат данъци в държавите, в които правят печалбите си. Освен загубата на обществен приход, те смятат, че е несправедливо големите компании да плащат изключително малко данъци върху печалбите си, докато малките и средни предприятия (МСП) трябва да плащат пълните налози.

Докладване “страна-по-страна”, Обща консолидирана данъчна основа

ЕП препоръчва въвеждане на докладване “страна-по-страна” на финансовите данни на международните компании, вкл. печалби, платени данъци и получени субсидии. Също така се препоръчва въвеждане на ясни определения за “икономическо съдържание” и други, определящи за корпоративните данъци, фактори.

Общо съгласие е нужно и за това какво е позволено от гледна точка на данъчните разпоредби и “споразуменията за трансфер на ценообразуване” (как транзакциите се оценяват в рамките на една и съща компания). Най-добрият начин за постигане на това и за премахване на разминаванията между националните данъчни системи и ерозията на данъчната база на европейско ниво е чрез въвеждане на обща консолидирана данъчна основа (CCCTB), която трябва да бъде представена възможно най-скоро.

Прозрачност

Евродепутатите настояват страните от ЕС систематично да споделят националните си данъчни разпоредби и друга свързана информация, която би имала въздействие върху други страни-членки. Европейската комисия също трябва да получава тази информация, за да може да осъществи ролята си да следи за честна конкуренцията в Общността.

*Данъчна база (основа)Данъчната основа служи за изчисляване на данъчното задължение, или стойността, върху която се начислява данък.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *