Руската газова компания Газпром няма да иска обезщетения от България заради прекратяването на проекта „Южен Поток“ като това не засяга въпроса дали подобни претенции биха били валидни, съобщава пресцентъра на Европейската комисия.

Газпром се ангажира също да предостави на българския газов оператор контрол над трансграничните потоци на газ и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните ѝ държави от ЕС, по-специално Гърция.

Руската компания е най-големият доставчик на природен газ за редица държави в Централна и Източна Европа. През април 2015 г. ЕК изрази предварителното си становище, че следвайки цялостна стратегия за разделяне на централно- и източноевропейските газови пазари, Газпром нарушава антитръстовите правила на ЕС.

В следствие компанията предложи мерки за коригиране на рисковете за конкуренцията, вкл. отпадане на ограниченията за трансгранична продажба на газ, осигуряване на конкурентни цени на газа, гарантиране на гъвкавост при пренасочване на горивото към различни пунктове за доставка.

Страните-членки на ЕС имат 7 седмици от публикуването на ангажиментите на руската компания в Официалния вестник на ЕС, да изложат своите становища, дали тези ангажименти са задоволителни.

Ако това е така, ЕК ще приеме решение, с което да ги превърне в правнообвързващи за Газпром. Ако в последствие компанията направи нарушение, Комисията ще може да наложи глоба до 10% от световния оборот на дружеството, без да се налага да доказва наличието на нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *