През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо същия период на 2014 г. и с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2015 г. (сезонно изгладени данни), сочат експресните оценки* на Националния статистически институт.

Относителен дял от БВП на елементите на крайно използване
Относителен дял от БВП на елементите на крайно използване

Според експресните оценки на националната статистика БВП през третото спрямо предходното тримесечие принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление – с 1.1%, и бруто образуването в основен капитал – с 0.1%.

На годишна база крайното потребление се е увеличило с 1.1%. При бруто образуването на основен капитал е отчетен спад през третото тримесечие на 2015 г. с 0.9%. Износът и вносът на стоки и услуги са се увеличили съответно с 2.6 и 1.2%.


Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори, на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

НСИ ще публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за третото тримесечие на 2015 г. на 4 декември 2015 година.


*В ръководството на Евростат експресните оценки за БВП са дефинирани като:

„…най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки…”.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *