Промени в италианското законодателство засягат и автомобилния транспорт. В края на миналата година Министерството на труда и социалните въпроси на страната публикува циркулярно писмо за прилагането на законодателството, транспониращо директивата за командироване на работници (96/71) на Европейския съюз.

Към момента законът се прилага само за каботажни превози. Те трябва да бъдат предварително декларирани към Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it до 24 ч. в деня, предхождащ първия каботажен превоз.

Засега (докато не бъде създаден специален формуляр), на този имейл ще трябва да се изпраща попълнен формуляр, който е достъпен само на италиански език. В него ТРЯБВА да се посочи продължителността на командироването (датата на първия каботаж на територията на Италия и датата на последния каботаж, преди излизане от държавата). Формулярът може да бъде изтеглен тук.

Транзитното преминаване през страната е изключено от обхвата на закона. Докато не бъдат направени допълнителни пояснения, е наложен мораториум за прилагането на закона по отношение на превозите до и от Италия.

Също така, международните превози, които са обикновен транзит през територията на Италия или транзит, който не поражда каквито и да е дейности, свързани с товарене и разтоварване на стоки или качване и оставяне на пътници, не са обект на прилагане на законодателството за командироване.

Тъй като все още няма конкретни пояснения на ниво Европейски съюз за другите видове международни превози, които не са включени в обхвата на европейската директива за командироване, превозвачите нямат задължение да информират за превози с произход от и до Италия, които не представляват каботажни превози и не включват трансгранично използване на работници.

Информация по темата на английски език може да бъде намерена тук или може да се отправи запитване към италианските власти на този имейл: distaccoUE@lavoro.gov.it

Снимка: Richard Smith, Flickr

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *