Икономиката на Индия ще изпревари тази на САЩ, а Китай ще бъде първа икономическа сила в света през 2050 година. Тази прогноза прави в свой доклад консултантската фирма PricewaterhouseCoopers (PwC).

Все повече развиващи се икономики ще доминират в топ 10 след около 30 години, Русия ще е водеща в Европа, а Франция ще изпадне от класацията.

Развиващите се пазари ще доминират световните топ 10 икономики през 2050 г. Източник: PwC

До 2050 година, икономиките от групата Е7* ще увеличат дела си в световния брутен вътрешен продукт между 35% и 50%. Сама, китайската икономика може да допринася с около 20% за световния БВП. Индия ще бъде на второ място, а Индонезия на четвърто, след САЩ (базирано на БВП при паритет на покупателната способност).

САЩ и Европа постепенно ще загубят позиции спрямо Китай и Индия. Източник: PwC

PwC прогнозира засилване на ролята на Мексико и отслабване на тази на Германия и Великобритания. Европейският съюз (в евентуален формат от 27 държави) пък ще допринася за едва 10% от глобалния брутен вътрешен продукт (по-малко от Индия).

Консултантската компания очаква глобалните икономически сили да претърпят обрат на 180 градуса, през 2040 г. спрямо 1995 г., в полза на страните от E7. БВП на последните ще е двойно по-голям от този на страните от G7**.

Глобалната икономическа сила ще премине от G7 икономиките към E7. Източник: PwC
Прогнозна промяна в дяловете на световния БВП от 2016 до 2050 година. Източник: PwC

Междувременно развитите икономики ще продължат да водят що се отнася до среден доход на човек от населението, но развиващите се държави ще успеят да намалят разликата до 2050 г., което ще разкрие големи бизнес възможности.

Прогнозен икономически растеж на най-големите икономики. Източник: PwC

За да се постигнат оптимистичните прогнози и да се осигури устойчив дългосрочен растеж, развиващите се страни ще трябва да направят много структурни реформи, се отбелязва още в доклада. Ще бъдат нужни ефективни инвестиции в образование, технологии и инфраструктура.

Инвеститорите в развиващите се пазари ще трябва да разработват адаптивни и динамични стратегии, за да оцелеят по време на прехода на тези държави към по-зрели икономики.


*E7 – Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Русия, Мексико, Турция

**G7 – САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада, Италия

Снимка: Fuzzy Gerdes, Flickr

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *