През ноември 2015 г. общият показател на бизнес климата в България намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец, показват данните от бизнес анкетите на Националния статистически институт за стопанската конюнктура в страната. Причина за понижаването на показателя е по-неблагоприятният бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

Промишленост. Това е единственият отрасъл, в който е отчетено повишение на бизнес климата – с 0.8 пункта. За подобрението допринасят по-оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата производствена активност също се подобрява.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

Строителство. През ноември показателят „бизнес климат в строителството” се е понижил с 1.6 пункта. Очакванията на строителните предприемачи по отношение на строителната активност са по-песимистични, което според тях ще доведе до съкращаване на персонал през следващите три месеца.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

Търговия на дребно. В този сектор е отчетен спад на показателя с 1 пункт, спрямо октомври. Това се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни.

v tyrgoviqta na drebno
Източник: НСИ

Услуги (без търговия). През ноември показателят „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 1.4 пункта главно поради по-умерените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

И в четирите сектора мениджърите посочват несигурната икономическа среда като основен фактор, затрудняващ предприятията. На второ място е недостатъчното търсене, последвано от конкуренцията в различните браншове.

По-голямата част от мениджърите очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца. Очакванията са валидни за всички четири отрасъла.

Един коментар за “Националната статистика отчита влошаване на бизнес климата в страната

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *