Според Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) нарастват притесненията в почти всички държави от недостига на шофьори на камиони. Това означава, че става въпрос за нещо много по-сериозно от цикличен дефицит – за реален структурен проблем.

Фактори, които допринасят за тази негативна тенденция, са влошените работни условия и политически проблеми, които често водят до напрежение между правителствата и професионалния сухопътен транспорт.

Липсата, както вече посочихме, се отчита навсякъде по света не само в Европа. Канада например ще се нуждае от около 30 000 шофьори на камиони до 2020 година. Застаряващата работна ръка и трудния достъп до тази професия за хора с имигрантски произход правят ситуацията още по-сериозна.

Във всички държави шофьорите на камиони не се ценят достатъчно и трудно привличат млади хора. Именно признанието е ключово условие за привличане на компетентни и мотивирани хора.

По този проблем се работи в Канада. Там се организират шампионати за шофьори и се засилва партньорството между училища и бизнеси, за да се стимулира учене, практика и тренинг за тази професия.

В Швейцария също са достигнали до изводите, до които са стигнали и канадците. ASTAG – Швейцарската асоциация за пътен транспорт вярва, че „като навсякъде, в Швейцария също все повече и повече липсват млади хора, желаещи да научат занаята на шофьорите на камиони.” Основна причина за това е именно лошият имидж на профецията, но също и увеличаването на сложността в сферата на транспорта и логистиката.

В Белгия, Професионалната федерация UPTR дори смята, че намирането на шофьори е въпрос на живот и смърт за сектора на товарния сухопътен транспорт. В страната 80 000 души работят в сектора на транспорта и логистиката, но половината от тях са на възраст над 45 години. Следователно, след 10 години на белгийския пазар ще има силна нужда от нова работна ръка.

В тази връзка и тук се засилва обучението в училищата в сферата на логистиката. „В днешно време професионалистите в сферата на транспорта трябва да усъвършенстват много неща: управление на вноса и износа, запасите и дистрибуцията на стоки, комуникацията на чужд език, законите, застраховането и др.,” коментира Мишел Реул от UPTR.

Не на последно място по важност, за страните от Западна Европа предизвикателство е и евтината работна ръка от Източна Европа, което в комбинация с нуждите им от шофьори влошава тяхното икономическо положение. От една страна те не могат да наемат персонал, а от друга клиентите се обръщат към компании, предлагащи същата услуга значително по-евтино.

 Снимка: JPC24M, Flickr

Източник: forotransporteprofesional.es

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *