Във връзка с твърдения, че страната ни не е защитавала правата на българските превозвачи при обсъжданията на пакета „Мобилност“, сме длъжни в интерес на истината да представим кратка хронология на процеса по пакета „Мобилност“ досега. На 31 май 2017 г. Европейската комисия представи на всички държави – членки Пакет за мобилност 1. Българската страна незабавно изрази своята ясна, категорична и недвусмислена позиция, която беше одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Позицията на България беше представена по време на заседанието на Съвета на министрите по транспорт в Люксембург на 8 юни 2017 г., където беше изразено мнението, че предвидените разпоредби относно прилагането на директивата за командироване на работници на международния транспорт е мярка, която създава неравнопоставеност за транспортните оператори относно достъпа до Единния европейски пазар. Предвидените изменения относно каботажните дейности нямат добавена стойност и са в разрез със заложените цели в Бялата книга за транспорта. Налице е липса на цялостна визия и хоризонтален подход относно предвидените разпоредби за място на ползване на седмичната почивка, защото това ще доведе до финансови загуби за сектора, поради липсата на достатъчен брой обезопасени паркинги по трансевропейската транспортна мрежа.

Тази позиция е изразена още преди България да поеме председателството на Съвета на Европейския съюз и е следвана и защитавана на всички следващи Съвети, като категорично ще продължи да бъде отстоявана и защитавана и занапред.

На Съвета на министрите в Брюксел на 5 декември 2017 г. няма промяна в изразената от българската държава позиция, като отново се подчертава, че пакетът за мобилност следва да се основава на справедливи решения, които отчитат необходимостта от упражняването на основната свобода за предоставяне на услуги. На същия Съвет са проведени и двустранни срещи с министрите на Германия, Швеция, Франция, Великобритания и Естония, на които отново категорично е заявена българската позиция за защита на интересите на българските транспортни оператори. Среща бе проведена и с комисаря по транспорт Виолета Булц.

В рамковата позиция за досието, свързано с директивата за командироване на работници на международния транспорт, като „червена линия“ (такава, която не можем да прескочим) изрично е посочено, че България не желае налагането на рестриктивен режим относно ползването на седмична почивка от водачите. По аналогичен начин са заложени „червени линии“ и за другите текстове, които засягат директивата за командироването и могат да поставят българските транспортни предприятия в изключително неблагоприятно положение.

На 27 юни 2017 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира среща в Европейския парламент с участието на българските евродепутати от всички политически сили. Там отново беше потвърдена българската позиция.

Приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха представени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в Народното събрание на 11 октомври 2017 г. В изказването си пред постоянната комисия в Народното събрание министър Московски отново ясно и категорично е изразил българската позиция – „четиринадесет държави сме заявили категорично, че няма да го пуснем“ (предложенията по първия автомобилен пакет в частта им за защита интересите на българските транспортни оператори).

Това са само част от документите, които доказват последователната позиция на нашата държава за защита на интересите на българските транспортни компании. Българската страна никога не е изразявала или защитавала теза за включване в приложното поле на законодателството от първия автомобилен пакет на текстове, които да създадат и най-малката възможност за това, българският транспортен сектор да бъде поставен в неравностойно положение. Напротив, винаги е отделяно и обръщано специално внимание и са предприемани действия за преодоляване на фрагментирането, протекционизма и прекомерната бюрокрация на пазара на Европейския съюз.

Припомняме, че още през декември 2015 г. по време на заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика – формат „Транспорт“, което се проведе в Брюксел, министър Ивайло Московски защити правата на българските превозвачи пред транспортните министри на ЕС, по отношение на рестриктивни практики, въведени от някои от държавите в ЕС. Тези практики бяха свързани с  ограничения за използването на нормалната седмична почивка в кабината на превозното средство и изисквания за заплащането на водачите, съобразено с държавата през която преминават. При изготвянето на Пакета за мобилност 1 тези дискриминационни практики бяха заложени като изискване за всички държави.

В прикачения документ можете да видите позицията на българската страна, относно пакета „Мобилност“. Информация за цялостната работа по пакета „Мобилност“ също е обявявана публично.

Източник: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *