Предприемачите очакват направените инвестиции през 2015 г. да бъдат с 32.6% по-малко в сравнение с 2014 г., сочат данните от инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври.

Най-голям дял от инвестициите се очаква да бъде формиран от енергетичните и свързаните с водата отрасли (33.7%), последвани от отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление (31.9%), и отраслите, произвеждащи недълготрайни потребителски стоки (20.4%).

Източник: НСИ
Източник: НСИ

Данните на националната статистика показват, че промишлените предприятия очакват намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 2.4% през 2016 г. спрямо 2015 г., а около 36% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година.

2
Източник: НСИ

От очакваните инвестиции през следващата година с най-голям дял се очаква да бъдат тези за заместване на износеното оборудване – 29.3%. На второ място, с 29.1% дял, са предвидените инвестиции за увеличаване на производствения капацитет, следвани от тези за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии – с 24.2%.

17.4% ще бъдат инвестирани за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *