Първите 202 договора за финансиране по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 ще бъдат сключени до Коледа, обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК.

В рамките на първия краен срок са набрани 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на ниско-технологичните и средно ниско-технологичните производства. Размерът на заявената безвъзмездна помощ е над 435 млн. лева, което надхвърля приблизително 4 пъти предвидения ресурс по първия краен срок. От подадените проектни предложения се предлага да бъдат финансирани 202 проекта на стойност 116,5 млн. лева.

Поради изключително високия интерес към процедурата и по-специално към първия краен срок, броят на проектните предложения, които са преминали успешно техническа и финансова оценка, но за които не достига финансов ресурс е 498, съобщи министър Лукарски. Тези проекти са в списъка с резервни предложения, за които ще се търси възможност за увеличаване на бюджета на процедурата с приблизително 100 милиона лева. В случай, че бъде взето такова решение ще могат да бъдат допълнително финансирани още проекти от резервния списък.

Министърът на икономиката посочи, че от проектните предложения, които се предлага да бъдат финансирани, в категорията  „Микро предприятия“ попадат 38 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ на одобрените за финансиране проектни предложения – 11.6 млн.лв. В категория „Малко предприятие“ попадат 77 проекта, с обща сума – 40.7 млн. лв., а в категория „Средно предприятие“ – 87 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ – 64.2 млн. лв.

Отбелязано беше, че е изпълнена една от основните насоки на програмата за целенасочена подкрепа на Северозападния район, където се отчита повишаване на инвестиционния интерес. Броят на постъпилите проектни предложения, свързани с този район са 152. От тях предложени за финансиране са 63, като 53 са с единствено място на изпълнения Северозападния район. За сравнение за целия предишен програмен период на броят на постъпилите предложения, които са заявени за изпълнение в Северозападния район е 233, а броят на договорите е 61, отбеляза министър Лукарски. За останалите райони разпределението на одобрените за финансиране проектни предложения е: Южен Централен район – 60 проектни предложения; Югозападен район – 27 проектни предложения; Югоизточен район – 32 проектни предложения; Северен Централен район – 24 проектни предложения и Североизточен район – 10 проектни предложения.

„В процес на оценка са проектите постъпилите по втория краен срок, които са 280 на брой и проектните предложения постъпили за третия краен срок, които са 203“, каза още Лукарски. „Проектните предложения за предприятията на високо технологичните и средно високо технологичните промишлени производства подадени по втория краен срок ще приключи през декември 2015 година, а сключването на договорите с одобрените за финансиране ще се извърши през януари 2016 година“, обясни той. По думите му, оценката е в рамките на 3 месеца, а не както е било досега 5 месеца. „Оценката на кандидатите в секторите на интензивни на знание и услуги ще приключи през януари 2016 година“, посочи той

Г-жа Ивелина Пенева Главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност допълни, че най-много проекти предложения има в секторите, свързани с производство на метални и неметални съоръжения, облекла, каучукови и пластмасови изделия, предприятия произвеждащи мебели и хранителни продукти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *