Разработването на бизнес приложения с минимално писане на програмен код става все по-популярно. От известно време насам много от водещите анализатори в областта на корпоративните информационни технологии (ИТ) обръщат внимание, че все по-голям брой специалисти от различни отдели – бизнес, маркетинг, човешки ресурси, започват сами да създават приложения за оптимизация на ежедневните си задачи.

Gartner прогнозира, че до 2018 г. повече от половината приложения, насочени към служителите, ще се създават от бизнес анализатори с инструменти за бърза разработка на софтуер.

Като се има предвид динамичната бизнес среда днес, едва ли тази тенденция е изненада за някого. От една страна, тя се дължи на ограничения човешки и времеви ресурс на ИТ отделите да отговарят на всички нужди на останалите екипи, а от друга – на повишаване на техническите умения на служителите и наличието на инструменти за бърза разработка на приложения (Rapid Application Development – RAD). С тях специалисти с малко опит в програмирането, базови технически умения и най-вече с минимално писане на програмен код могат бързо да създават и пускат приложения. Въпреки че всеки ИТ мениджър инстинктивно би свил вежди заради рисковете, които новите приложения носят, тенденцията може да бъде източник на иновации и да повиши продуктивността на служителите

Разработчиците в компаниите са заети с поддръжката на съществуващите приложения и нямат свободен ресурс за разработка на нови, по заявка на служителите. За да продължават успешно напред, организациите трябва да използват всички налични ресурси, включително и да помагат на разработчиците да бъдат по-продуктивни и да позволяват на служителите извън ИТ екипа да създават приложения. Инструментите за Rapid Application Development – или т.нар. „low code/no code” решения, позволяват на хора от различни сфери с базови технически умения сами да създават приложения.

В свой доклад Gartner посочва, че до 2020 г. 70% от компаниите ще имат политики за разработката на приложения извън ИТ екипа. Поне половината от тези, които нямат официални правила и практики за контрол, ще се сблъскат със слабости, свързани с управлението на данни, процесите и сигурността. Когато се ползват одобрени от ИТ отдела решения, ползите за организацията са много – доволни служители и разработчици.

През последните няколко години виждаме, че ролята на екипите по корпоративни ИТ еволюира в посока прогнозиране на следващите горещи технологии и улесняване на тяхното въвеждане в организацията. Същото се случва и с потребителите, които придобиват все повече технически умения и искат да ползват и създават софтуер, който повишава продуктивността им и оптимизира ежедневните задачи.

Голяма част от кода, който се пише в организациите, е базов и не представлява предизвикателство за разработчиците. Често обаче за прости неща като свързване на данни или визуализиране на списък е необходимо да се пише доста код. От съществуването на програмирането като дисциплина се опитваме да заменим абстрактните за компютрите нули и единици с по-лесни за разработчиците инструкции.

Всеки път, когато успяваме да помогнем на разработчиците да автоматизират лесните задачи, ние им спестяваме време и даваме свобода да се фокусират върху по-големи и интересни предизвикателства. В същото време даваме и възможност на хора с базови технически умения чрез инструменти за RAD да създават приложения. В общия случай, около 80% от разработката с RAD инструменти се случва с функционалностите „drag” и „drop”.

Ползите от разработката на приложения с инструменти за минимално писане на програмен код в пъти надминават рисковете. Те отключват креативността и повишават продуктивността на служителите и същевременно спестяват време на разработчиците. 

Източник: technews.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *