Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на септември 2015 г. са с 38.9 хиляди (-1.7%) по-малко спрямо края на юни 2015 г., като достигат 2.27 милиона, съобщава Националния статистически институт.

grafika 1В края на септември наетите по трудово и служебно правоотношение са с 21 хиляди (с 0.9%) повече спрямо същия месец на 2014 г., като най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (с 6.4 хиляди), „Преработваща промишленост ” (с 5.7 хил.), и „Транспорт, складиране и пощи” (с 4.4 хиляди).

grafika 2

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2015 г. е 879 лв., за август – 858 лв., и за септември – 885 лева.

През периода юли-септември 2015 г. средната месечна работна заплата e 874 лв., което е спад с 0.6% спрямо предходните три месеца.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” (със 7.8%), „Образование” (с 2.5%),  и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (с 2.1%).

На годишна база  през третото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8%. Най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” (с 20.9%), „Култура, спорт и развлечения” (с 15.4%), и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (с 13.2%).

През третото тримесечие на годишна база данните на националната статистиката са следните:

grafika 3

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 4.1%, а в частния сектор – с 9.4%.

grafika 4

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *