Средната работна заплата в България е надминала 1000 лева през месец декември, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През периода октомври-декември 2016 г. средната месечна работна заплата e 990 лв., което е увеличение с 5.2% спрямо третото тримесечие. Най-голямо увеличение на средното заплащане е регистрирано в секторите „Образование” – с 12.6%,  и „Операции с недвижими имоти” – със 7.3%.

Средна брутна работна заплата общо за страната по месеци. Източник: НСИ

Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 5.1%, а в частния – с 9.4%.

Средна брутна месечна работна заплата по сектори. Източник: НСИ

През четвъртото тримесечие на миналата година средната месечна работна заплата (обществен+частен сектор) нараства с 8.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” (с 21.6%), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети ” (с 12.9%), и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения ” (с 9.7%).

Най-много хора са наети в секторите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 22.3 и 17.4%. В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 50.4 хил., или с 2.3% повече в сравнение с края на декември 2015 г. Най-голям процентен ръст се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности” – с 10.8%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 8.4%. Най-голямо намаление е отчетено при „Добивна промишленост” – с 8.7%.

Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности. Източник: НСИ

Най-високоплатени през последните три месеца на 2016 г. са дейностите в сектори „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (средна заплата 2 248 лева), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (1 757 лева) и „Финансови и застрахователни дейности” (1 699 лева).

На другия полюс, с най-ниско заплащане, са дейностите в сферите на хотелиерство и ресторантьорство (600 лв.) и административни и спомагателни дейности (750 лв).

Снимка: Pixabay

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *