Сделки за $1 трлн. са сключени от азиатски инвеститори през 2015 г.

Рекорден брой сделки по сливания и придобивания (M&As) са регистрирани в Азиатско-тихоокеанския регион през 2015 година. Общата им стойност е

Прочетете повече