В Куба се организира среща за стимулиране производството на възобновяема енергия в страната

В Куба ще се организира първата Енергийна и инфраструктурна среща на върха, в опит да се стимулира развитието на ресурси

Прочетете повече