НСИ отчита спад на оборота в сектор „Транспорт“ и увеличение в „Далекосъобщения“

Спад на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи” и увеличение в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески

Прочетете повече