Отчетен е 90% спад на броя на мигрантите, пристигащи на гръцките острови през април

Броят на мигрантите пристигащи на гръцките острови през април е намалял с 90% спрямо месец март, достигайки по-малко от 2 700

Прочетете повече