Реалният доход в селското стопанство пада с 16% през 2015 г.

Реалният индекс на дохода в селското стопанство (доход по факторни разходи) през 2015 г. намалява с 16.3% спрямо 2014 година,

Прочетете повече