Над 200 млн. евро ще бъдат инвестирани в България чрез кредити за малки фирми

Над 200 млн. евро ще бъдат инвестирани в България, чрез отпускане на банкови кредити на малки и средни фирми, като

Прочетете повече

Улеснява се отпускането на кредити за МСП чрез Националния гаранционен фонд

Достъпът на бизнеса до кредити остава труден, затова Националният гаранционен фонд вече работи по схема за гарантиране на до 50%

Прочетете повече

Домакинствата са затворили над 41 млрд. лв. в банкови депозити

Продължаващият  спад на лихвите по депозитите не намалява желанието на българите да избират банковите депозити за съхранение на спестяванията си.

Прочетете повече