Културата и творчеството са основен двигател на световната икономика

Секторите на културата и творчеството представляват 3 процента от световния брутен вътрешен продукт и дават работа на 29,5 милиона души

Прочетете повече