Google разработва „прекъсвач“ за предотвратяване на „Робокалипсис“

Много хора…. почти всички хора се страхуват от идеята, че един ден ще бъдем изместени от трона на хранителната верига

Прочетете повече