Глобалните разходи за ИТ продукти и услуги ще достигнат $2.7 трилиона през 2020 година

Производствените компании и фирмите в сферата на услугите се очаква да направят големи инвестиции в информационни технологии (ИТ). Анализаторската фирма

Прочетете повече