Депутатите одобриха отпускане на 1.2 млрд. лв. заеми на Фонда за гарантиране на влоговете

Парламентът ратифицира гаранционните споразумения за два заема за Фонда за гарантиране на влоговете от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и

Прочетете повече