Търговията на дребно в България се е увеличила с темп над средния за ЕС през февруари

Продажбите на дребно в 28-те страни–членки на Европейския съюз (ЕС) отбелязаха лек спад през февруари. В България беше отчетено добро

Прочетете повече