Платформата на Facebook OpenCellular за доставяне на интернет ще бъде с отворен код

Този месец Организацията на обединените нации (ООН) отново потвърди, че достъпът до интернет е човешко право. „Същите права, които имат

Прочетете повече