Видео от играта Brutal Doom показва как се развива проектът

SGtMarkIV, който стои зад играта Brutal Doom, работи върху усъвършенстване на версията на Doom за Nintendo 64, по същия начин, както направи

Прочетете повече