Облекчаване на процедурите за наемане на работници от чужбина бяха одобрени тази седмица от парламента, чрез промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата мобилност.

С новите промени ще се улесни набирането на сезонни работници ,но и работници в транспортния сектор, който напоследък страда особено от липса на шофьори за международен товарен транспорт.

В обновения Правилник за прилагане на Закона за трудовата мобилност отпадат изисквания за представяне на документи за образование, квалификация и представяне в консулствата. Отпада и изискването към работодателите да публикуват в средствата за масова информация свободните работни места.

Желаещите да работят у нас вече няма да има нужда да представят договор за наем, а само декларация.

Намаляват и документите за получаване на решение от Агенцията по заетостта за достъп до висококвалифицирана заетост за работници от държави извън ЕС във връзка с получаването на Синя карта. Ще отпадне задължението работодателите да представят справка-декларация за работещите във фирмата граждани на трети държави, наети с трудов договор.

Притежателите на Синя карта на ЕС са заети предимно в сектора на информационните и комуникационните технологии, който има висок потенциал за развитие и облекчаването на процедурите ще подпомогне осигуряването на необходимите кадри, каквито липсват на българския пазар на труда.

Снимка: IRU

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *