Министерството на финансите емитира дълг в размер на 60 млн. лева. Това стана с пускане в обръщение на емисия 4-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 22 февруари 2021 година.

На сайта на министерството се съобщава, че е постигната рекордно ниска за лихвоносни ДЦК среднопретеглена доходност от 0.18%.

Интересът към аукциона е бил голям като общият размер на подадените поръчки е достигнал 213.25 млн. лв., или коефициент на покритие 3.55.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките с 39.32%, следвани от договорни и гаранционни фондове с 32.57%,  пенсионните фондове с 21.09% и застрахователните дружества със 7.02%.

Чрез емитиране на ДЦК се набира краткосрочен ресурс, основно за рефинансиране на стари задължения при по-ниска цена.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *