Новата рамка защитава основните права на всеки гражданин в ЕС, чиито лични данни се предават на Съединените щати, и установява правна яснота за предприятията, разчитащи на трансатлантическо предаване на данни.

До това споразумението се стигна, след като Съда на ЕС наложи санкции заради разкритията на бившия агент на ЦРУ Едуард Сноудън за масово и безразборно събиране на лични данни на европейци от Националната агенция за сигурност на САЩ чрез компании като Google, Amazon, Facebook и Twitter.

По силата на новата договореност ЕС получава гаранции, че американските тайни служби няма да злоупотребяват с масивите от данни на фирмите в мрежата.

По-подробно, Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ се основава на следните принципи (източник: ЕК):

  • Строги задължения за дружествата, обработващи данни: по силата на новата договореност Министерството на търговията на САЩ ще извършва редовно актуализиране и преглед на участващите дружества, за да гарантира, че дружествата спазват правилата, които са приели по свое желание. Ако дружествата не спазват правилата на практика, те подлежат на санкции и ще бъдат заличени от списъка. Въвеждането на по-строги условия за последващото предаване на данни на трети страни ще гарантира същата степен на защита в случай на предаване от дружество, което е част от Щита за личните данни.
  • Гаранции и задължения за прозрачност във връзка с достъпа на държавните органи на САЩ: ЕС получи гаранции от САЩ, че спрямо достъпа на публичните органи за целите на правоприлагането и националната сигурност ще се прилагат ясни ограничения, гаранции и механизми за надзор. Също така за първи път всяко лице в ЕС ще разполага с механизми за правна защита в тази област. Службата на директора на националното разузнаване на САЩ поясни, че събирането на масиви от данни може да се извършва единствено при определени условия и е необходимо да бъде възможно най-целенасочено. Уточнени са и въведените гаранции при използването на данни при такива извънредни обстоятелства. Държавният секретар на САЩ въведе за европейските граждани възможност за правна защита в областта на националната сигурност чрез омбудсман към Държавния департамент.
  • Защита за личните права: Всеки гражданин, който смята, че е била извършена злоупотреба с данните му в контекста на Щита за личните данни, ще може да използва няколко достъпни механизма за решаване на спора на приемливи цени. В идеалния случай самото дружество ще взема решение по жалбата или ще бъде предоставен безплатен механизъм за алтернативно решаване на спорове. Гражданите могат също така да се обръщат към националните органи за защита на данните, които ще работят съвместно с Федералната търговска комисия, за да се гарантират разглеждането и решаването на жалбите на граждани на ЕС. Ако случаят не бъде разрешен чрез някой от другите способи, като крайна мярка ще има арбитражен механизъм. Във връзка с правната защита за гражданите на ЕС в областта на националната сигурност ще работи омбудсман, който е независим от разузнавателните служби на САЩ.
  • Механизъм за извършване на годишен съвместен преглед: Чрез този механизъм ще се осъществява мониторинг върху функционирането на Щита за личните данни, включително съблюдаването на ангажиментите и уверенията относно достъпа до данните за целите на правоприлагането и националната сигурност..

Европейската комисия и САЩ се договориха за допълнителни пояснения относно събирането на масиви от данни, за укрепване на механизма на омбудсмана и за по-ясни задължения за дружествата във връзка с ограниченията относно задържането и последващото предаване на данни.

Следващи стъпки: Решението относно адекватността ще бъде обявено на държавите членки днес и ще влезе в сила незабавно. От страна на САЩ рамката за Щита за личните данни ще бъде публикувана във Федералния регистър, който е еквивалентът на Официалния вестник на ЕС. Министерството на търговията на САЩ ще започне да прилага Щита за личните данни. След като дружествата са имали възможност да проучат рамката и да приведат дейността си в съответствие с нея, те ще могат да се сертифицират пред Министерството на търговията, считано от 1 август. Успоредно с това Комисията ще публикува кратък наръчник за гражданите, в който се обясняват наличните средства за правна защита в случай, че някой смята, че личните му данни са били използвани, без да се вземат под внимание правилата за защита на данните.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *